Header-Product-LK2-Necks-Detail

Disclaimer

De informatie en de inhoud van deze website is door EuroMouldings BV met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt door EuroMouldings BV ook als zodanig onderhouden. De informatie op deze website is algemeen van aard en heeft een informatief karakter, derhalve kan aan de inhoud van deze website geen rechten aan worden ontleend en kan er geen aanspraak worden gemaakt op de volledigheid en juistheid van de inhoud van de informatie. Alle op deze website afgebeelde modellen zijn eigendom van EuroMouldings BV of worden onder licentie geproduceerd voor onze relaties. Ongeautoriseerd gebruik en het kopiëren hiervan is strikt verboden.

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden en logo’s behoren toe aan EuroMouldings BV zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EuroMouldings BV mag de inhoud van deze website niet worden gewijzigd, gekopieerd dan wel op welke wijze dan ook openbaar worden gemaakt.

Verwijzingen naar of hyperlinks op onze website naar andere websites, welke niet ons eigendom zijn, dienen enkel ter informatie. Bij gebruikmaking van deze hyperlinks of informatie zullen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele mogelijke schade die hierdoor kan ontstaan.

EuroMouldings BV behoudt zich het recht voor om de tekst van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen. Om van de laatste wijzigingen op de hoogte te blijven, verdient het aanbeveling om deze disclaimer bij ieder bezoek van onze website te raadplegen.

Op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze website is Nederlands recht van toepassing.