EuroMouldings-duurzaamheid-3

Rethink Plastic

Binnen Rethink staat het terugdringen van het gebruik van grondstoffen en het verminderen van de CO2-footprint centraal. EuroMouldings gebruikt dit als manier om van een keteneconomie naar een circulaire economie te gaan. Dat doen we aan de hand van deze 5 handvatten:

REduce

Reduce is het tegengaan van verspilling van materialen en energie. EuroMouldings investeert daarvoor steeds in nieuwe machines die minder energie nodig hebben. Wij willen minimaal 2% energie per jaar besparen, ieder jaar weer. Bovendien voorkomen wij met het geavanceerde machinepark dat granulaatkorrels terechtkomen in het milieu.

EuroMouldings beschikt over het Zero Pellet Loss certificaat vanuit Operation Clean Sweap®. OCS is een wereldwijd programma dat richtlijnen en diverse hulpmiddelen biedt om plastic korrels en zwerfafval uit het milieu te weren.

Soms zijn maatregelen makkelijker dan gedacht en spelen bewustwording en toolbox-meetings een belangrijke rol in het terugdringen van afval.

Energiebesparing

Geen granulaatkorrels in het milieu

Afvalvermindering

REuse

Wij zijn bewust bezig met hergebruik van materiaal. Kunststof dat als ‘afval’ wordt ingeleverd, gebruiken we opnieuw voor de productie van verpakkingen. Ook zetten we bij EuroMouldings in op het reconditioneren van onze verpakkingen. 

Onze opdrachtgevers vragen lege flessen en jerry cans terug van de eindgebruikers. Deze verpakkingen worden gereinigd en in de oorspronkelijke conditie teruggebracht, zodat ze geschikt zijn om opnieuw te gebruiken. Dit gebeurt in Nederland bij ons zusterbedrijf Cleaning Twente, die deze gereconditioneerde producten op de markt brengt.

Materiaal hergebruiken en reconditioneren zijn belangrijke stappen om in 2050 volledig circulair te zijn.

Malen bij de machine

Reconditioneren

REcycle

Recyclen doen we bij EuroMouldings op allerlei manieren. Ons doel: steeds meer gebruikmaken van gerecycled materiaal - zoals post-consumer en post-industrial HDPE - voor de productie van onze flessen en jerry cans. 

Ook verzamelen wij al het restafval wat ontstaat bij fabricage en bij het opstarten en uitzetten van machines in eigen huis. Dit alleen al betreft tien volle vrachtwagens met materiaal per jaar. Daarnaast verkleinen wij met een shredder brokstukken naar maalgoed. Met behulp van een extruder met een speciaal filter wordt vuil verwijderd en wordt het materiaal tot nieuwe korrels verwerkt, die opnieuw instromen in het productieproces.

Verder wordt ons machinepark vernieuwd om recycling steeds beter mogelijk te maken. We kiezen nu standaard voor Co-Extrusie machines. Met deze machines kunnen we maximaal gerecycled materiaal inzetten bij de productie van verpakkingen.

Al deze stappen dragen bij aan ons doel van 50 procent circulariteit in 2030 en 100 procent in 2050.

Afvalbrokken hergebruiken

Co-Extrusie machines

REnew

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten is duurzaamheid een belangrijke eis. Denk aan de inzet van polymeren die gebaseerd zijn op hernieuwbare bronnen, zoals suikerriet, suikerbiet of maïs.

Hiervoor zijn bijvoorbeeld al reproduceerbare productietesten uitgevoerd met biobased (I’m Green) HDPE-types van Braskem, geheel gebaseerd op suikerriet. Daarmee kunnen we zowel kleine volumeflessen als jerry cans met een inhoud van 20 liter produceren.

In de toekomst willen we kijken naar materialen die ontstaan uit chemische recycling. 

I’m Green biobased

REdesign

De snelste en meest effectieve manier om onze producten te kunnen recyclen, is door zoveel mogelijk hetzelfde materiaal te gebruiken. Redesign houdt dan ook in dat we continu onze huidige ontwerpen evalueren: hoe kunnen we onze huidige verpakkingen in de totale levenscyclus duurzamer herontwerpen? 

Dit kan bijvoorbeeld door te kijken naar een gewichtsreductie, of het toepassen van sleeves en etiketten, waardoor de verpakking makkelijker te recyclen is. Wij kijken ook naar de optimalisatie van het verpakken van flessen op een pallet. Daar is het terugdringen van het aantal noodzakelijke transportbewegingen het doel. 

Steviger product

Etiketten / Sleeves
CTA_SUSTAINABILITY_2600X1734_LR

Erwin helpt u graag verder

Heeft u vragen? Laat het ons weten!

Neem contact op